Rehappen Software

Verktyg – Rehappen Software – Ett SaaS-HR-Tech-system som kan användas som ett system för sjukfrånvaro och rehab med anteckningsfält, statistik, lista på individer/ chef som ligger utanför gränsvärden, fästa planer, rehabplaner, återgång i arbetet, anpassning, rutiner och läkarintyg. Automatiserade notifikationer för ledare och HR så att det är lättare att komma ihåg att ta kontakt med medarbetare för dialog och fånga tidiga signaler på ohälsa.
I systemet finns också en tydlig redovisning på kostnader och andra KPIer på övergripande nivå som kan användas direkt för ex skyddskommitté eller ledningsarbete.

Scroll to Top