Orcana

Orcana 360° Företagsanalys med komplett mätning av hårda och mjuka värden

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beskrivning

360° Företagsanalys är speciell i sin kompletta och transparenta mätning av hur människor utvecklas, organisationens värdegrund och kultur, förmågan att förändra samt leveransförmåga och ekonomisk resultatutveckling.

Med sina fokusområden levererar analysen rating på både hårda och mjuka frågor, identifierar styrkor och svagheter samt möjligheter och hinder för verksamheten. Kunderna använder den för att sätta sitt nuläge, beskriva åtgärdsområden eller som förstudie för förändringar.

Det är den kompletta bilden av både mjuka och hårda frågor som gör Orcana 360° Företagsanalys unik. Orcana lämnar dessutom rekommendation på fortsatta åtgärder.

Modellen baseras på Neurolingvistisk programmering. NLP Business är en samling av evidensbaserade metoder och modeller samt en stor mängd framgångsrika förändringsarbeten. Analysen kan med fördel användas av såväl företag som av offentlig sektor.

Leveransen består av:
-Genomlysning av organisation, ledningssystem, rapporter och planer.
-Djupintervjuer.
-Digitala enkätundersökningar.
-Workshops.
-Presentation av 360 analysens resultat med prioriterade rekommendationer.
-Företagsspecifik rapport.

Med 360° Företagsanalys identifieras hinder och möjligheter för strategiska frågor samt prioriteringar av de viktigaste åtgärderna. Den kan sättas in i olika generella eller mer specifika sammanhang som:
-Inför ny affärsplanering och investeringsbeslut.
-Förstudie för organisations-, system-, och processutveckling.
-Rapport på insatser eller problem i organisation och ledarskap.
-Nulägesanalys för ledningsgrupper.
-Som del av förankringsarbetet kring förändringar.

Välkommen med frågor om du vill veta mer.

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top