NanoLearning

Stora ämnen. Små bitar.
NanoLearning möjliggör för organisationer att investera i sina anställda genom att öka deras medvetenhet och kunskap – med en vetenskapligt beprövad metod!

Vi erbjuder kurser i strategiska frågor som t.ex Informationssäkerhet, Integritetsskydd och GDPR, produktivitet, hållbarhet och finansiell styrning.

Junglemaps NanoLearningskurser är baserad på en serie med 2-5 minuters lektioner som skickas till de anställda via e-post eller sms, vanligtvis med 1 lektion i veckan. På detta sätt skapar ni kontinuerliga lärprocesser för bestående organisatoriska resultat.

Scroll to Top