Lön & HR

Färre knapptryck ger dig mer tid över. Tid som du istället kan lägga hos medarbetarna. Med våra system för lön och HR har du allt samlat och självklart koll på alla relaterade lagar och regler.

Du skapar en smidig process där medarbetare, chefer och löneadministratörer enkelt är delaktiga i att registrera, attestera och kontrollera de värden som ni alla matar systemet med.

Den enkla arbetsgången i Hogia Lön och Hogia LönPlus hjälper dig att ge de anställda rätt lön i rätt tid. Med de färdiga löneregistren beräknar du enkelt t ex månadslön, timlön, sjukfrånvaro, semester mm. och med koppling till tids- och reseräkningssystem automatiseras processen och du slipper dubbelinmatning. De medföljande registren för lönearter och ackumulatorer gör att du snabbt kommer igång. Enligt branschavtal, från start. När lönerna är klara producerar du smidigt lönespecifikationer till de anställda och skickar digitalt via appen MyPayslip eller Kivra.

Hogias personalsystem är moduluppbyggt vilket ger dig möjlighet att börja smått, för att sedan bygga på när nya behov uppstår.

När behoven växer är det lätt att utöka lösningen med tidssystem med smarta attestfunktioner och reseräkningssystem. Möjligheten att bygga ut systemet vidare med koncernhantering tillgodoser företagsgruppers behov av att t ex upprätta atteststrukturer över företagsgränserna.

Nedladdningar

Galleri

Scroll to Top