Ledarträning med Ledarskapsarenan

Vårt egenutvecklade program Ledarskapsarenan är ingen vanlig ledarskapskurs. Ledarskapsarenan är individuell och långsiktig ledarträning i din egen miljö. Vi vet att detta är ett mycket effektivt sätt att främja utveckling och verklig förändring.

Målet med programmet är att du ska utvecklas som ledare för att vara bättre rustad att klara ditt uppdrag – att skapa resultat i organisationen. Du blir coachad i att hitta just dina utmaningar och sätta mål för din utveckling.

Programmet består av 4 delar för att på bästa sätt utveckla ditt ledarskap:
– Kunskap genom tankeväckande texter byggda på forskning och beprövad erfarenhet.
– Egen reflektion som utvecklar ditt personliga ledarskap, din strategiska förmåga och kreativitet.
– Träning i din vardag – att inte bara veta vad som borde göras, utan göra det också!
– Personlig Ledartränare som uppmuntrar och utmanar dig till att ta ditt ledarskap till en ny nivå.

Delar av innehållet
Trygg ledare: Utveckla ditt personliga ledarskap. Hitta balans och ta fram det bästa i ditt eget ledarskap genom att arbeta med bl a värderingar, investera i dina styrkor och hantera dina svagheter.
Målfokusering: Målstyrning i vardagen: fokus, övertygelse, handling, återkoppling.
Relationsbyggande med nyckelpersoner, internt såväl som externt.
mm.

Nedladdningar

Galleri

Scroll to Top