Leadership Growth Hub

Leadership growth hub är din tränare i ledarskap. Du får en arena för erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra chefer från hela Sverige, i kombination med lärande och utveckling tillsammans med en professionell coach.

Vad ingår
* Nätverk av personer från hela Sverige i liknande situation med en inställning att utvecklas
* En yta för utbyte av utmaningar, erfarenheter, tankar och ideer
* Inspiration
* Ny kunskap och senaste forskningen
* Hjälp att utvecklas med en professionell coach

Programmet omfattar digitala nätverksträffar, två fysiska träffar med externa föreläsare och mingel samt individuell coaching med en professionell coach. Programmet sträcker sig över ett år.
Du blir en del av ett digitalt community och får ett nätverk av chefer i liknande situation. I en trygg miljö kan ni dela erfarenheter, få och ge råd och tips. Du får individuell coaching och ny kunskap och inspiration.

Varför Leadership Growth Hub
När du har gått ledarskapsutbildningar men vill fortsätta utvecklas är Leadership growth hub ett utmärkt steg! Det är ett tidseffektivt sätt att dela och lära av andra.

Scroll to Top