Beskrivning

Vi har tusentals bilar som kör ute på vägarna, men varför sker det inte tusentals olyckor varje dag?

Tänk dig att organisationen är vägen och alla kollegor är trafikanter. Hur tydliga är trafikreglerna internt inom er organisation? Genom att skapa riktlinjer för När, Varför, Vad och Hur vi ska använda våra digitala verktyg bidrar det till ett likvärdigt arbetssätt i organisationen.

Med tydliga interna trafikregler kan vi minimera krockar, vilket medför att man frigör oavbruten arbetstid för hela organisationen och tar bort osäkerhet som tar energi och fokus. De Interna Trafikreglerna (ITR) tas fram under ett workshop-format där deltagarna gemensamt får diskutera fram vilka riktlinjer som bör tillämpas inom organisationen.

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top