Insikter på ett ögonblick – Quick Analysis

Att ta action och driva positiv förändring har aldrig varit lättare.

Quick Analysis är din partner för att snabbt identifiera viktiga insikter från den feedbackdata som du samlar in. Som en del av rapportdelen i Netigate erbjuder denna funktion dig intelligent analys på följande sätt:

• Identifierar snabbt frågor med högsta och lägsta poäng
• Förbättrad visualisering av NPS och benchmark
• Segmentanalys
• Analyser över tid
• Omedelbara serierankningar och jämförelser
• Åtgärdsplaner och segment för uppföljning

Scroll to Top