Inkludera Mera Certifiering

Inkludera Mera är en certifiering och webbutbildning där arbetsplatser kan bli certifierade som en inkluderande arbetsplats.
Certifieringen har tagits fram i samarbete med Swedish Standards Institute (SIS). Den består av en inspirationsföreläsning samt en webbaserad utbildningsdel som ger kunskap och konkreta tips.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top