Future Eagles Program

Kursbeskrivning
I partnerskap med Insights har vi tagit fram Future Eagles Program för framtidens toppledare som vill bygga sitt ledarskap på handlingskraft och tydliga värderingar. Förändningsledning, ökad självinsik, effektiv kommunikation står bland annat i centrum. Genom programmet kommer du att få tillgång till ett starkt nätverk av ledare från globala företag såväl som spännande start-ups, som sedan hjälper dig i din fortsatta utveckling. Future Eagles kommer att få med sig ökad självinsikt och konkreta verktyg för att effektivt leda sig själv och andra.

Programmet både startar och avslutas med en Insights Discovery Full Circle-analys så att du kan mäta dina framsteg och resultatet av programmet. Discovery Full Circle är ett verktyg som erbjuder 360-grader feedback på ett positivt sätt som motiverar människor att agera för att förbättra sina relationer.

Målgrupp
En Future Eagle är några år in på sin ledarskapskarriär, har modet att öka sin självmedvetenhet, kraften att driva förändring på riktigt och brinner för att leda och utveckla både sig själv och sina medarbetare.

Kursinnehåll
Se bifogad PDF

Media

Galleri

Scroll to Top