Få hela bilden med 360 graders feedback

Första steget till att förbättra ditt ledarskap är att vara öppen för feedback. Utan att vara medveten om dina styrkor och svagheter är det svårt att veta vad du behöver förbättra och vad du redan gör bra.

Att få feedback från olika personer på olika nivåer ger dig en helhetsbild. Genom att jämföra insamlad feedback med chefens egna åsikter om sitt ledarskap blir det lättare att hitta likheter och skillnader.

En 360 graders evaluering är en metod där chefen utvärderas på tre nivåer: av högre chefer, av chefer på samma nivå och av underordnade för att få den feedback de behöver för att kunna förbättra kommunikationsförmågan, utveckla sina styrkor och arbeta med sina svagheter.

Scroll to Top