Event

Sveriges HR Förening arrangerar årligen HR-event, som HR Dagarna och Forskardagen, med syfte att inspirera och utveckla alla som arbetar med och har ett intresse för HR- och ledarskapsfrågor.