ErgonomiONLINE

Säkra arbetsgivaransvaret arbetsplatsen!
Ergonomi ONLINE är en webutbildning med fokus på det egna hälsoansvaret. Utbildningen är uppbyggd i fyra kapitel, Kroppen, Stress, Ergonomi för kontorsarbete och Arbetsmiljö. Quiz efter varje kapitel och avslutande test för att säkerställa att medarbetaren tagit till sig kunskaperna. Utbildningen finns i svensk och engelsk version.
Möjlighet finns att skräddarsy utbildning för andra yrkeskategorier, som exempelvis lager, kassa, restaurang mm.

Scroll to Top