energitanken®

Vi laddar er organisation!

PROBLEMET
Vet du hur många i er personal som inte presterar så bra som de skulle kunna göra? Hur många som är omotiverade? Missnöjda? Stressade?

Du är inte ensam! Alla upplever vad som sker på en arbetsplats på olika sätt. Det kan räcka med en person som inte trivs för att skapa en dålig psykosocial arbetsmiljö för många andra. Dessutom har under lång tid sjukskrivningstalen för psykosocial ohälsa ökat. Så det finns en stor potential i att investera i enskilda medarbetares hälsa, motivation och engagemang.

LÖSNINGEN
På Sparringpartner tror vi därför på individuella sparringsessioner både för medarbetare och chefer. Alla behöver lite hjälp med motivation, utmaningar och upplevt jobbiga kollegor ibland. Tillfällen när, med en sparringpartner på plats, var och ens behov av stöd just då kan mötas och lämpliga lösningar utarbetas. Vi kan hjälpa dig och dina anställda. Antingen med nya perspektiv eller att ta de första stegen mot att faktiskt förändra situationen.

HUR DET FUNGERAR
Vår prenumerationstjänst energitanken® ger er en egen oberoende sparringpartner på plats för individuella 30-minuterssessioner med medarbetare och chefer. Där hanteras den anställdes upplevda utmaning eller behov. Sparringpartnern möter individen med 1) samtal 2) olika praktiska verktyg och 3) personligt kopplade strategier, vilket ger stöd i den aktuella situationen. De verktyg som erhålls bildar tillsammans en ”energitank” för medarbetaren som kan användas också vid framtida behov.

Energitanken® är kort sagt personlig utveckling i chefs- och medarbetarrollen, ute på din arbetsplats när det behövs och med det som behövs. Utan tidsspillan för att åka någon annanstans.

Varmt välkommen till monter K19!

Scroll to Top