Effektivt & hållbart team med Team Performance Model

Vad krävs för att ett team ska bli högpresterande? Du har kanske hört talas om de olika faserna som en grupp måste gå igenom, t ex konfliktfasen, innan gruppen samarbetar optimalt och levererar det bästa resultatet. Men finns det något man kan göra som team för att snabbare nå sin optimala nivå? Svaret är ja!
Vi använder Team Performance ModelTM (TPM) som på ett överskådligt sätt visar de moment gruppen behöver arbeta igenom för att bli högpresterande. Modellen används som ett ramverk för att anpassa workshops/teamdagar efter de specifika behov som varje grupp har.

Styrkan i TPM är att den visuellt beskriver den röda tråden och sambanden mellan ett tydligt ”varför”, tillit i gruppen och effektiv leverans. Vi ser alla delar som behöver vara på plats för att nå steg 6 “Wow” och bli ett högpresterande team. Till exempel tydliga mål, roller och handlingsplan. Genom att arbeta kring en stor affisch med modellen ser hela gruppen samma bild. Detta ökar motivationen och alla får en gemensam förståelse av vad som krävs.

Varför inte starta med en halv dags workshop? Den är designad för att snabbt ge gruppen en gemensam förståelse av vad som krävs för att bli ett högpresterande team genom att ge en introduktion till Team Performance Model.
Läs mer i produktbladet nedan.

Nedladdningar

Galleri

Scroll to Top