Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB

BAM – Bättre arbetsmiljö 3 dagar

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beskrivning

Innehåll
Utbildningen genomförs både med teori (föreläsning) och praktiska (grupparbeten) moment enligt nedanstående

Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor exempelvis avseende lagar, regelverk samt avtal
Föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar
Att identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
Undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser
veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet
Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top