Populära psykologen Anna Bennich intar Personal & Chefs scen!

Det har hänt mycket på senaste tiden och förändringar har skett snabbt. En pandemi som orsakat hög grad av och stress för många, något som rapporterats allra mest av chefer och med en utmaning i att säkerställa att medarbetarna har det bra oavsett om de arbetar hemifrån eller från kontoret.

När de flesta nu börjat återgå till sina arbetsplatser, antingen delvis eller helt, har också utmaningen i att hantera återgången på bästa sätt följt. Det är också viktigt att för den som är chef – men framförallt för denne som individ – att kunna ta hand om sig själv under stressiga perioder. Detta gäller såväl jobb som privatliv, menar Anna Bennich. 

– Föreläsningen kommer […] främst utgå ifrån just stress, och innehålla några konkreta verktyg för att hantera den för egen del. Men det kommer också att handla lite om vad som är viktigt att tänka på när medarbetarna skall komma åter till arbetsplatserna – och hur man tar hand om det på bästa vis.

Senaste tiden har utmanat oss i att navigera i ovisshet, något som är en stor utmaning. Hur planeras återgången, hur mår medarbetarna när de kommer tillbaka samt hur kan även arbetslivets förändringar framöver hanteras?

Scroll to Top