Winningtemp är nu certifierade med ISO 27001 och ISO 27701!

Winningtemp är nu certifierade för ISO 27001 och ISO 27701! Vi har alltid försäkrat att din data är säker, och nu har vi certifieringen som bevisar det!

Detta innebär att vi följer standard för bästa praxis för att skydda din information och hålla din data privat. Dessa standarder är utvecklade av de bästa experterna inom informationssäkerhet.

I takt med att din tech-miljö växer och blir mer komplex, sprids din data över allt flera system. Det är jättebra av flera anledningar (som till exempel att kunna använda Winningtemp för att förändra er medarbetarupplevelse och driva engagemang, produktivitet och rekrytering), men det innebär också att du behöver partners som följer internationella standarder som ISO 27001 och ISO 27701, för att hålla dig och dina kunder säkra.

Med dessa certifieringar kan du:

– Hantera datarisker för att undvika onödiga utgifter och dataläckage.
– Etablera säker dataöverföring mellan dina system
– Försäkra att all din tech kan jobba tillsammans
– Följa olika säkerhetsregler som till exempel GDPR
– Främja en kultur med datasäkerhet
– Skydda dina medarbetares data – och behåll deras förtroende
– Ha enklare och snabbare påskrivning vid införning av ny tech

När vi arbetar tillsammans, hanterar vi stora mängder av din data i syfte att stötta dig med att följa upp medarbetarupplevelsen. Du behöver lita på att vi hanterar datan på rätt sätt, så att dina medarbetare kan lita på att du skyddar deras information. Våra nya certifikationer innebär att du är garanterad ett världsledande integritetsskydd.

Scroll to Top