VINNANDE TEAM

I samarbete med våra kunder utvecklar vi ständigt en Vinnande Team modell där ett livslångt lärande ska genomsyra hela organisationen.

Utvecklingspotentialen är stor när det gäller dagens utbildningar. Gedigna handlingsplaner som görs under utbildningar rinner ofta ut i sanden. Insikter som ska tränas på glöms bort. Det är slöseri att inte få mer långsiktig träning i sin roll, både ekonomiskt sett men även motivationen dalar när träningen inte ger högre resultat.

Att leda människor ställer krav på ledarna.
Idag är individens krav på egen utveckling i fokus på ett annat sätt än tidigare. Många byter arbete om man inte får utvecklas.
Framförallt vet vi att våra medarbetare i en organisation är vårt viktigaste konkurrensmedel.

Vi ser att även framgångsrika och välskötta företag behöver utvecklas för att behålla sitt försprång i kvalitén. Med Framsikts modell går vi från insikter till förbättrade attityder och beteenden – skapar nya goda vanor.
Varje medarbetare har en egen plan för sin utveckling, där träning sker individuellt och gruppvis. Aktivitets- och motivationsnivån ska inte baseras på Framsikts ”sporrande”, det ska vara en livslång process.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top