Vi hjälper er att hantera det nya hybrida arbetssättet!
Effektivetetsverket AB

Vi hjälper er att hantera det nya hybrida arbetssättet!

Vi är redo att komma tillbaka till kontoret, delvis. Det hybrida arbetssättet är ett faktum. Hur ser er plan ut?

Dela med sig:

Facebook
Twitter
LinkedIn

En viktig del är att bestämma rutiner för hur vi förhåller oss till varandra digitalt och fysiskt. Vi måste säkerställa att vi vet hur vi nyttjar våra digitala verktyg för att få till framgångsrika samarbeten i den hybrida arbetsmiljön. Att införa Interna Trafikregler som organisationen kan förhålla sig till är därför en mycket viktig grundbult för att lyckas!

Vad innebär då Interna Trafikregler? Vi tar tillsammans fram riktlinjer för När, Varför, Vad och Hur vi ska använda våra digitala verktyg och hur vi ska förhålla oss till varandra, vilket bidrar till ett likvärdigt arbetssätt i organisationen.

Vi hjälper er sätta riktlinjer kring:
• Vilken information ska jag maila och vilken skriver jag i Teams?
• Hur ska vi förhålla oss till varandra i det hybrida mötesrummet?
• Hur signalerar jag till kollegorna att jag behöver arbeta ostört?
• När skapar jag ett team respektive en kanal i Teams?
• Vart lagrar vi våra filer? Hur hänger egentligen SharePoint & OneDrive ihop?
• Hur ska jag ha koll på vart mina kollegor befinner sig i det nya hybrida? ..och mycket mer!

Sätter man inga regler eller rutiner för hur medarbetarna ska arbeta kommer det att finns lika många sätt som medarbetare att arbeta på i den digitala och fysiska miljön. Vilket skapar otydlighet, stress och ofta missförstånd.

Att hitta ett gemensamt arbetssätt inom en organisation kan vara en utmaning. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa organisationer att sätta upp den här typen av riktlinjer, vilket vi kallar för “Interna Trafikregler”. Med en tydlig policy blir det lättare och mer effektivt att arbeta tillsammans i det hybrida . Det här, och lite till, kan vi hjälpa er att ta fram.

Kom och träffa oss i Monter N:11A så berättar vi gärna mer om hur det går till i praktiken 🙂

/Mansur (Manne) Köyluoglu, VD & Effektivitetskonsult

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top