Varför borde projektledare lägga mer fokus på samarbete?

Forskning visar att interpersonella relationer har ett mervärde för effektiviteten i arbetet.
Människor som känner sig sammanlänkade och finner något gemensamt är mer trevliga och inleder oftare samtal med varandra. Detta är precis vad du behöver – en anslutningsboost för bättre projektresultat.
Du kan bli en effektivare projektledare med ett team av människor som delar information och tar hänsyn till varandras mål.

Scroll to Top