Tips för att kartlägga kompetens

Använd guiden med tips som ett stöd för att komma igång med kompetenskartläggningen och lärandet!

Kompetens är ett kunskapskapital som dina medarbetare innehar och som du kan omsätta till ett ekonomiskt värde. Attraktiva och framgångsrika organisationer behöver ha väldefinierade roller och förstå vilka kompetenser som krävs för att uppgifterna ska kunna utföras effektivt. I de fall det är kompetensgap, eller -brist, behöver antingen kompetens hyras in, rekryteras eller allokeras internt.

En kompetenskartläggning hjälper din organisation att förstå, ta tillvara, och utveckla kompetensen hos medarbetarna. Den ger en översikt av den kompetens som krävs för att nå målen och visionen. När kartläggningen är en del av kompetensutvecklingsarbetet ger det en mer attraktiv och hållbar arbetsplats. Läs mer och få tillgång till guiden!