Sanningen om Employee Lifetime Value

Employee Lifetime Value (ELTV) representerar det totala nettovärde som en anställd tillför en organisation över tid. Även om det kan vara svårt att kvantifiera personalens inverkan på en organisation, särskilt om man jämför med enklare indikatorer som marknadsandelar, intäkter eller vinst, måste organisationer mäta värdet av att investera i sina medarbetare och förstå detta värde över längre perioder. Detta för att de ska kunna fatta välgrundade beslut om resursfördelning, personalplanering och i slutändan förena personalstrategin med affärsstrategin.

Scroll to Top