Så lyckas ni med er KYE-strategi
Sistec AB

Så lyckas ni med er KYE-strategi

Steg ett i en lyckad KYE-strategi är att validera den nya medarbetarens identitet och kontrollera att individen har rätt att arbeta. Besök Sistec under Personal och Chef för insikter om hur vår tjänst Right to Work kan hjälpa er med detta.

Dela med sig:

Facebook
Twitter
LinkedIn

KYE är en strategi som arbetsgivare använder för att lära känna sina anställda. Det innebär att arbetsgivare samlar in, validerar och följer information om varje medarbetare.

KYE är viktigt av flera skäl, till exempel regelefterlevnad, arbetsmiljö, medarbetarutveckling, och arbetsrelationer.
Sammanfattningsvis är KYE en viktig del av en effektiv personalhantering och hjälper arbetsgivare att minimera risker, främja en positiv arbetsmiljö och stärka arbetsrelationerna.

Så här kan Sistec´s tjänst Right to Work bidra till er KYE-strategi:

Right To Work – Identitetskontroller
Sistec erbjuder individkontroller med identitetsvalidering och kontroll av rätt till arbete som grund, genom tjänsten Right to Work. Tjänsten erbjuds för kontroll av både befintlig personal och för arbetssökande, som en del av arbetsgivares rekryteringsprocesser.

Uppföljning av rätt till arbete
Sistec erbjuder automatiserade påminnelser om uppföljning, vid exempelvis slutdatum för ett arbetstillstånd. Det kan även behövas kontinuerlig uppföljning om en individs tidigare tillstånd gått ut men där individen väntar på nytt beslut från migrationsverket, eller om individen är undantagen arbetstillstånd under asylprocess.

Lagstadgad underrättelse
Sistec erbjuder automatisering av underrättelse till myndigheter, för medarbetare där detta är ett lagkrav.

Lagstadgad lagring av dokumentation
Arbetsgivare måste spara handlingar som visar att de kontrollerat rätt till arbete i minst 12 månader efter det att anställningen har upphört. Genom att funktionen för automatiserad lagring sparas rapporter för tredjelandsmedborgare över tid, till dess att beställaren markerat individen som ”avslutad anställning”. Detta aktiverar en rensning av rapporten 12 månader senare.

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top