Rapport: Vilka utmaningar möter svenska arbetsgivare idag?

På Netigate arbetar vi ständigt med att skapa insikter kring medarbetarengagemang, lojalitet, ambassadörskap och nöjdhet som partners till våra kunder.

Denna rapport sammanfattar våra insikter baserat på feedback från 3004 yrkesverksamma svenskar kring deras upplevelse av sina arbetsgivare. Fokus ligger på att hitta utmaningar för svenska arbetsgivare samt förklara varför det är viktigt att skapa en engagerande arbetsmiljö för alla medarbetare. Rapporten lyfter viktiga styrkor, utvecklingsområden samt var det finns gap mellan olika yrkesverksamma grupper. Vi har även fördjupat oss i frågor om medarbetarfeedback, medarbetarskap och mångfald, inkludering och oönskat beteende samt hur dessa aspekter påverkar svenska medarbetare.

Scroll to Top