Rapport: Hur vill svenska anställda att arbetsgivare hanterar hemarbete efter pandemin?

Netigate har gjort en unik undersökning som visar hur svenska anställda vill att arbetsgivare ska hantera hemarbete efter pandemin. Undersökningen är riksrepresentativ, vilket betyder att respondenterna har en jämn fördelning av kön, ålder, region, inkomstnivå och så vidare. Vi har frågat 2055 slumpmässigt utvalda individer som jobbar heltid eller deltid på arbetsplatser runtom i Sverige.

Scroll to Top