Ramavtal med Länsförsäkringar

A Society har levererat konsulter inom IT till Länsförsäkringar under drygt tre års tid och har nu formaliserat samarbetet genom att skapa ett nytt ramavtal.

”Det nya avtalet ger oss större möjligheter att få hjälpa en av våra mest intressanta kunder med konsultförsörjning inom IT. Genom att erbjuda spännande uppdrag hos Länsförsäkringar hoppas vi även fortsättningsvis locka de absolut bästa specialisterna som vill leverera sina tjänster inom försäkringsbranschen”, säger Deputy CEO Jeanette Rumenius.

”Avgörande för samarbetet med Länsförsäkringar är A Societys förmåga att hitta rätt konsult vid rätt tidpunkt. A Societys branschkunskap och framför allt tillgängligheten hos kontaktpersonerna är värdefull för oss”, säger Lucas Uhlén på Länsförsäkringar.

A Society är den nya tidens konsultbolag på konsultmarknaden som matchar de skickligaste konsulterna med de mest attraktiva uppdragsgivarna. Många av A Societys stora kunder befinner sig inom följande affärsområden: Civil, Finance, Life Science, Fordon, Bank & Försäkring, ICT/Telekom, Offentlig sektor, Handel & Logistik, Flyg & Försvar.

Med lång industriell erfarenhet och vår branschkompetens, tillsammans med en stor portion passion för relationer leder vi våra konsulter, partners och kunder till framgång!

Scroll to Top