PWELT blir en del av Drive

PWELT lyckades som nytt bolag bli ett av de nystartade företag som får support i uppstarten av Karolinska Institutets företags inkubator Drive. Man väljer att stötta företag som har en innovativ och hälsofrämjande ide/produkt. PWELT är ett verktyg för kontinuerlig monitorerna och balansering av krav och resurser eller arbetsbelastning och kapacitet om man så vill. baserat på validerade och vedertagna modeller och psykologiska principer, gör PWELT anspråk på att vara vetenskapligt underbyggt. Verktyget har i sin ursprungsversion som utvecklats för militär personal, prövats ett flertal gånger i internationella insatser. PWELT är den civila versionen av verktyget.

Scroll to Top