Orden att ha koll på när du ska köpa läroplattform

Det finns en stor bredd av olika plattformar, funktioner och former av lärande att tillämpa. Vi listar termerna du behöver förstå.

Vad är ett LCMS?
LCMS (Learning Content Management System) en innehållsplattform som har sin styrka i sitt contentfokus jämfört med ett LMS som har fokus på deltagare. Ett LCMS är designat för att skapa content, dela och hantera olika contentvarianter och komponenter effektivt. Samskapande, projektledningsstöd och uppföljningsmöjligheter är ofta en del av lösningen för effektiva arbetsflöden.

Vad är ett LMS?
Ett LMS (Learning Management System) är en lärplattform med det syftet att administrera kurspaket och användare, allokera, dokumentera, följa upp och lagra information om utbildningsanvändares framsteg och slutförande av kurspaket på plattformen.

Vad är adaptivt lärande?
En AI-algoritm som är intelligent och kurerar innehållet på plattformen och skapar en skräddarsydd upplevelse för varje deltagare. Tekniken ger högre effekt av lärinvesteringen och minskar tiden till önskad kompetens.

Vad är ett LRS?
LRS (Learning Record Store) är hjärtat och ekosystemet i en lärplattform för att mäta användarnas aktiviteter. LRS:et tar emot, lagrar och hanterar data med s.k. xAPI:er (Experience APIs). Ett LRS mäter t.ex. uppnådda resultat, uppgifter och lärmetriker på lärplattformen.

Vad är Reinforcement learning?
AI-baserat lärande med algoritm som förstärker och förankrar kunskap i långtidsminnet. Ofta ett format av väldigt små bitar med kurerat content som maximerar avkastningen för lärandet.

Vad är ett LXP?
Ordet på allas läppar nuförtiden är LXP (Learning Experience Platform), en modern version av det traditionella LMS:et. Ett LXP (även kallat LEP) är en plattform som lagrar content och kurerar innehållet som personaliserat lärande till användarna för att ge högre effekt.

Läs hela artikeln på Snabbfotings hemsida.

Scroll to Top