Nya visselblåsarlagen är här

Vad behöver jag som arbetsgivare tänka på?

Vissa verksamheter har redan någon form av visselblåsarkanal på plats. Andra arbetsplatser saknar sådana funktioner och där blir det nu (utom för de allra minsta företagen) alltså obligatoriskt att komma igång med såväl tekniska lösningar som rutiner som uppfyller kraven i den nya visselblåsarlagen.

Frågor som du och ditt företag behöver ta ställning till är till exempel:
– hur rapporteringskanalen ska se ut (e-post, telefon, fysiskt möte eller digital lösning)
– vem/vilka som ska agera ansvarig person, avdelning eller team för utredning av ärenden
– hur och när uppföljning och kommunikation kring ärenden ska ske
– hur ni säkerställer skyddet av visselblåsarens anonymitet

Hur lång tid har vi på oss?

Den nya lagen började gälla den 17 december 2021, men beroende på storlek har företag och organisationer olika lång tid på sig att införa de obligatoriska visselblåsarkanalerna. Till den 17 juli år 2022 ska alla arbetsgivare med minst 250 anställda och alla offentliga arbetsgivare med 50–249 anställda ha en rapporteringsfunktion på plats. Är ni en privat arbetsgivare med 50–249 anställda? Då har ni lite längre tid på er eftersom deadline är först den 17 december år 2023.

Intern rapporteringskanal direkt i ditt personalsystem via Flex HRM och Qnister
På Flex Applications pågår just nu arbetet med att ta fram en digital lösning som tillgodoser behovet av en säker och användarvänlig rapporteringskanal som en integrerad del av vårt personalsystem Flex HRM. Via den nya visselblåsarfunktionen som erbjuds i samarbete med Qnister kommer du som medarbetare att kunna rapportera tryggt och anonymt direkt in i Qnisters molntjänst. Lanseringen är beräknad till efter sommaren 2022. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Scroll to Top