Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Netigate lanserar ny varumärkesidentitet tillsammans med en ny innovativ plattform för medarbetarengagemang
Netigate AB

Netigate lanserar ny varumärkesidentitet tillsammans med en ny innovativ plattform för medarbetarengagemang

Netigate har gjort om sitt varumärke från grunden för att lyfta fram sitt kärnuppdrag. Den nya varumärkesidentiteten är ett av många steg på vägen till att gå från att vara ett undersökningsverktyg till att bli en helhetslösning för upplevelsehantering.

Dela med sig:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Netigate har gjort om sitt varumärke för att lyfta fram sitt kärnuppdrag. Den nya varumärkesidentiteten är ett av många steg på vägen till att gå från att vara ett undersökningsverktyg till att bli en helhetslösning för upplevelsehantering.

Lanseringen av den nya varumärkesidentiteten innebär ytterligare en milstolpe för företaget. Med ett tydligt fokus på att förstå människor innebär Netigates varumärkesarbete mer än bara en visuell omvandling – det sätter företagets syfte och uppdrag i fokus.

“Det nya varumärket kretsar kring vår förmåga att på riktigt förstå människor och att hjälpa företag att göra det. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att agera på de saker som verkligen betyder något för deras anställda och kunder. De sakerna som kommer att göra skillnad på riktigt och driva deras företag framåt”, Martyna Studniarska, Director of Brand, Netigate

Netigates nya varumärkesidentitet kretsar kring företagets huvudsyfte: “Give every voice value.” Detta betonar företagets uppdrag att erbjuda en plattform där individer kan uttrycka sina åsikter och där deras röster inte bara hörs, utan också respekteras och används för att driva tillväxt. Den nya varumärkesvisionen, “Enriched experiences, empowered people“, fungerar som en ledstjärna för företagets åtagande att skapa miljöer som främjar tillväxt, samarbete och självförverkligande. Netigates uppdrag, “Inspire action through authentic understanding of people“, grundar sig i en önskan att få insikter om människors tankar och känslor och betonar betydelsen av empati och genuina kontakter inom organisationer.

Den nya färgpaletten är inspirerad av Pantones hudtoner för att betona företagets fokus på att förstå människor. I samband med lanseringen av det nya varumärket lanserar Netigate även en ny plattform för medarbetarengagemang, Netigate EX. Denna mjukvara ger HR-personer och ledare verktygen de behöver för att skapa en blomstrande arbetsplatskultur med hjälp av feedback.

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top