Leaders Alliance – Ett disruptivt chefs- & kompetensnätverk

Leaders Alliance metod särskiljer sig då vi utöver kompetensutveckling genom erfarenhetsutbyte även lägger stor vikt vid personlighetsutveckling och disruptivt tankesätt. Rätt strategisk nivå, mångfalden i gruppen samt att nyttan långt ska överstiga tid- och kostnadsåtgången är centrala. Dessa komponenter kombinerat med professionella facilitatorer, experter inom aktuella ämnen, innovativa verktyg, små förtroliga grupper etc. anser vi på Leaders är receptet för att du ska dra nytta av ditt medlemskap i många år framåt.

Vår metodik under nätverksträffarna bygger på tre grunder.
1. Aktivt erfarenhetsutbyte ”Backspegeln”
2. Personlighetsutveckling ”Fokus inåt”,
3. Disruptiv metodik & verktyg ”Blickar framåt”

Scroll to Top