Ladda ner: On-boarding guide

Detta material handlar om hur du som försäljningschef kan förkorta tiden från anställning till att säljaren vinner sin första affär. Det handlar också om att få de säljare du anställer att lyckas så att de skapar affärer stannar kvar längre på sin position. Säljare som snabbt får sin första affär och känner att de är en i teamet säljer med och stannar längre.

Jag har gjort tjugo intervjuer med säljare och chefer under det senaste året. Alla är i stort sett eniga om framgångsfaktorerna, utan inbördes ordning:
1. Ordning och reda på arbetsplats, utrustning och kundlistor
2. Tydliga mål och förväntningar på prestation
3. Säljutbildning anpassat för rollen
4. Mycket tid med närmsta chefen under introduktionsperioden

Ladda ner hela guiden under “Mer information” knappen och se vilka fler framgångsfaktorer cheferna och säljarna var överens om.

Scroll to Top