Kandidata expanderar och förvärvar del av HUCAMA AB

Kandidata korsbefruktar sin expertis inom Emotionell Intelligens med forskning på personlighet och kompetens för att skapa unika produkter till sina användare.
HUCAMA Group har sitt huvudsäte i Köpenhamn och har dotterbolag i tio länder och verkar över världen på ett trettiotal språk. Med datadrivna test, analyser och utbildning identifieras vilken kompetens som krävs för att göra varje företag mer framgångsrikt.

”Jag har länge letat efter den ultimata partnern på den Svenska marknaden och har funnit den perfekta matchen i Kandidata. Med deras långa erfarenhet av Emotionell Intelligens och breda kontaktnät kommer vi att kunna erbjuda våra kunder något unikt.” Michele Guarini, CEO HUCAMA Group.

HUCAMAs forskning och analysverktyg bygger bland annat på Femfaktormodellen (Big Five) och under 2020 rekryterades Rainer Kurz, Psykolog och organisationsutvecklare som Forskningschef till centret i London. Rainer har lång erfarenhet och forskning i hur prestation skapas på arbetsplatsen och har utvecklat flera av världens ledande instrument. Idag är han en av expertmedlemmarna i ITC’s (International Test Commission) kommittee. Under 2020 startade han på HUCAMA utvecklingen av ett nytt personlighetstest anpassat till dagens behov av flexibilitet. Testet lanseras i början av 2022 på alla stora marknader.

Kandidata har i två decennier utbildat rekryterare och coacher i Emotionell Intelligens, utför personbedömningar, säljer tester samt driver olika initiativ inom ledarskap. Bolaget ägs av Christer Olsson, Sveriges mest anlitade föreläsare, författare och chefscoach, och av Bodil Jonason, VD, chefscoach och specialiserad på neurovetenskap i ledarperspektiv.