Interimschefen

En kortfilm som beskriver interimschefens bakgrund och kompetenser och kunskaper som krävs för att axla ett chef- och ledaruppdrag som interimschef.

Scroll to Top