Hur vältränad är din arbetsplats?!

Certifieringsutbildning med fokus på att förebygga psykisk ohälsa på arbetet.
Samt ge arbetsgivare och kollegor verktyg att stötta medarbetare och kollegor som vill återgå till arbete efter sjukskrivning.

Scroll to Top