Hur vältränad är din arbetsplats?!

Beskrivning​

Certifieringsutbildning med fokus på att förebygga psykisk ohälsa på arbetet.
Samt ge arbetsgivare och kollegor verktyg att stötta medarbetare och kollegor som vill återgå till arbete efter sjukskrivning.