https://www.prodiem.se/promag/

Hur blir man riktigt bra?
Prodiem storsatsar på kompetensutveckling för konsulter
Att kompetensutveckling är viktigt är de flesta överens om. Men var och hur sker den på bästa sätt? När något inte fungerar är till exempel utbildning en åtgärd som ligger nära till hands.

Men ett enskilt utbildningstillfälle räcker sällan.

Det är först när du tar tid i vardagen, reflekterar och applicerar det du lärt dig på din egen arbetssituation som utvecklingen sker. Och med handen på hjärtat är det inte alltid så lätt att hitta tid till det i vardagen.

Hur gör man då för att bli riktigt bra?

Det finns förstås ingen universallösning, men två faktorer som kan underlätta när vi vill lära oss något nytt är:
-regelbundenhet och
-att ta del av andras erfarenheter från liknande situationer.

Små verksamhetsnära utvecklingsinsatser som sker regelbundet har god chans, både att bli av och att påverka ditt arbete i en positiv riktning.

Ta del av andras erfarenheter från liknande situationer
Att lyssna på andras reflektioner kring sin arbetssituation och sedan reflektera kring om du kan eller behöver göra något annorlunda i ditt arbete skapar goda förutsättningar för utveckling.

Expertskribenter tar plats i ProMag
Kompetensutveckling behöver alltså vara relaterad till de egna arbetsuppgifterna så att den nya kunskapen kan omsättas och tillämpas i praktiken. Och det är en fördel om det sker med regelbundenhet.

Vad innebär det för dig som ekonomikonsult?

Att du kan luta dig tillbaka och invänta första utgåvan av ProMag.
ProMag är en digital tidning från Prodiem – av konsulter för konsulter.

ProMag publiceras 6 gånger per år.

Scroll to Top