HR-digitalisering del 2: om du inte är engagerad kan du inte vinna

I dag talar alla sociala portaler och tidningar om digitalisering. Det är en högljudd surr, och det skapar en tro på att den som tar steget in på digitaliseringens väg kommer att bli framgångsrik. Men allt som glittrar inte är guld.
Företagsledarna drömmer om en enkel som ABC process som snabbt genererar vinst. Det är svårt att tro att vårt projekt kommer att vara det olyckliga som avslutas framgångsrikt. Många ledare tror att det räcker med att välja och börja använda en applikation, och de hoppas att detta kommer att förbättra effektiviteten. Att välja och införa appen verkar vara en nästan positiv investering i framtiden. Men det är inte likvärdigt med digitalisering. Det önskade arbetsgivarperspektivet: företaget blir en mer attraktiv arbetsplats.

Scroll to Top