Glöm inte S:et i en global ESG-strategi!
ComplyLog

Glöm inte S:et i en global ESG-strategi!

Visselblåsning är ett kraftfullt verktyg som kopplar samman sociala aspekter med ESG-initiativ. Men hur?

Dela med sig:

Facebook
Twitter
LinkedIn

I takt med att hållbarhet blir en integrerad del av företagens beslutsfattande är det viktigt att inte glömma bort “S:et” i ESG. Den sociala pelaren i ESG omfattar en rad faktorer, inklusive mänskliga rättigheter, humankapital och hantering av leveranskedjan eller samhällsrelationer. För att mäta dessa faktorer har ESG-värderingsinstituten definierat flera nyckeltal (t.ex. antalet rapporterade kränkningar av rättigheter eller antalet leverantörer som sagts upp på grund av bristande efterlevnad).

Visselblåsning är ett kraftfullt verktyg som kopplar samman dessa sociala aspekter med ESG-initiativ. Genom att tillhandahålla en mekanism för individer att rapportera oetiska eller olagliga metoder uppmuntrar visselblåsning till ansvarstagande och främjar ett ansvarsfullt företagsbeteende. Det gör det möjligt för företag att främja en kultur av öppenhet, integritet och socialt ansvar som ligger i linje med de bredare målen för ESG-strategier.

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top