Förfalskade identiteter och tillstånd ökar, kontrollera vilka ni anlitar och skriver kontrakt med.

Är man som arbetsgivare skyldig att kontrollera medarbetares rätt att arbeta i Sverige?

På denna fråga är svaret JA, samtliga arbetsgivare i Sverige är enligt lag skyldiga att kontrollera medarbetares rätt att arbeta.

Vi på Sistec kontrollerar detta dagligen från något av våra kontor runt om i Sverige.

Undvik att göra brott mot utlänningslagen – kontakta oss för att säkerställa identitet och faktiskt rätt till arbete. Vi kontrollerar äkthet i dokument och tillstånd i rekryteringsprocessen.

Nya kunder för prova våra tjänster gratis!

Scroll to Top