Experten förklarar: Så fungerar fibertyngdvästen

Tyngdtäcken känner nog många till – men vad är en tyngdväst? Och vem har nytta av en sådan? Johanna Hillgren, arbetsterapeut och produktspecialist på Novista, berättar om tyngdvästens fördelar och funktion.

Vad är en tyngdväst?
– En tyngdväst är ett hjälpmedel som man kan bära om man har svårt att koncentrera sig, känner ångest eller oro, har svårt att sitta still eller har mycket tankar och funderingar som snurrar i huvudet. Novistas fibertyngdväst är framtagen i samråd med psykiatriker och stressterapeuter och klassas som ett medicinskt hjälpmedel. Fibertyngdvästen är en förebyggande åtgärd som bidrar till att minska risken för psykisk ohälsa, oro och ångest.

Vad kan man se för effekter?
– Tyngdvästen omsluter kroppen ungefär som en kram, där trycket får musklerna att slappna av och man kan uppleva en ökad kroppsmedvetenhet. Många får känslan av ett ökat lugn i kroppen, att man blir mer grundad och har lättare att komma ner i varv. Det skapar goda förutsättningar för att lättare kunna fokusera och koncentrera sig längre stunder på till exempel sina arbetsuppgifter eller skolarbete.

Vem kan ha nytta av en tyngdväst?
– Generellt skulle jag säga vem som helst som går runt med stress, oro eller ångest, eller som ofta är uppe i varv och har svårt att landa. Tyngdvästen kommer i olika storlekar och finns även särskilt anpassade för barn. Novistas fibertyngdväst används framgångsrikt vid både psykisk och motorisk oro samt diagnoser som autism, ADHD, psykisk ohälsa med flera, men även av personer utan bakomliggande diagnoser som ett verktyg för bättre fokus och koncentrationsförmåga.

När och var ska man bära västen?
– Tanken är inte att man sätter på sig västen på morgonen och tar av sig den på kvällen. När man väljer att använda den beror helt på individens behov – vissa kanske behöver extra fokus under särskilt energikrävande arbetsuppgifter medan andra med större behov behöver den i stressiga situationer för att undvika till exempel en ångestattack.

Scroll to Top