En lärandekultur med nyfikenhet gör det lättare att lära och förändra

En studie från Oregon State University som fokuserat på anställdas utbildning och utveckling, berättar att arbetsgivare om man tittar på arbetsbeskrivningar ofta säger att de söker efter nyfikna och kreativa medarbetare, men det har visat sig att de inte väljer kandidater baserat på dessa egenskaper.

Forskningen tyder på att det kan vara relevant att mäta nyfikenhet och framförallt diversifierad nyfikenhet när du rekryterar nya medarbetare.

Studien visar att personer med hög nyfikenhetsgrad i personlighetstester presterade bättre på kreativa uppgifter. De som hade en hög diversifierad nyfikenhet eller nyfikenhet i samband med intresset av att utforska okända ämnen och lära sig något nytt, var mer benägna att komma med kreativa lösningar på ett problem.

Låt nyfikenheten hjälpa dina medarbetare att lära sig mer.

Är du säker på att dina medarbetare som står inför att lära sig nya färdigheter och kompetenser är redo att ta till sig dessa? Vad är det som gör att inlärningen sker naturligt, på bästa sätt och upplevs vara lätt.

Förutom att materialet och utlärningsmetoden behöver vara relevant och utbildningen ske som del av dina medarbetares arbete, så finns det en grund som maximerar inlärningen. När du hittat det upplägg som passar för ämnet och situationen, och använt dig av er pedagogiska verktygslåda så kvarstår det viktigaste – nämligen individen som ska lära sig. Dina deltagare behöver hitta sitt tillstånd av nyfikenhet. Det är väldigt varierande vad vi människor är nyfikna på och var vi har vår passion.

En utmaning med kompetensutveckling i organisationer är att alla inte är mottagliga för ny kunskap.

Du skulle då kunna väcka dina medarbetares nyfikenhet på något sätt. Hur gör du det?

Nyfikenhet och förmågan att utvecklas hänger samman.

Nyfikenhet är viljan att ta reda på saker och bidrar till utveckling. Om inte vi hade varit nyfikna på omvärlden när vi var väldigt små så hade vi inte utvecklats till självtänkande människor.

Läs mer på vår hemsida!

Scroll to Top