Employee lifetime value – det är någonting utan gränser

Livstidsvärdemodeller måste ständigt övervakas och anpassas till affärssituationer, och ännu viktigare är att organisationerna fullt ut förstår den avsedda tillämpningen av analysen.

Scroll to Top