De dolda källorna till personaldata

Ibland stannar denna datainsamling vid en grundläggande informationsnivå, men numera sträcker den sig oftast långt bortom utbildningsnivåer och lönenivåer. Den här processen, tillsammans med analys av mätvärden som är relevanta för varje verksamhet, är vad vi kallar people analytics. Med HR-avdelningarnas övergång från en mer traditionell “tjänsteleverantör” roll inom en organisation och med ankomsten av det digitala samhället, uppstod helt nya källor och typer av data som arbetsgivare kan lagra om sina anställda.

Scroll to Top