Belbins nya teamroll system.

Belbin introducerar nu ett helt nytt flerspråkigt teamrollsystem så att företag kan arbeta internationellt. Allt fler språk läggs till. Nu är det dags för den svenska versionen av en av världens mest använda HR system. Dessutom har testsystemet arbetats om ordentligt av två statistiker så både validitet och realibilitet har ökat väsentligt. Dessutom pågår nu också en dialog mellan Belbin Associates och BPS i england om en framtida granskning av Englands mest använda test instrument.

Scroll to Top