Behåll duktiga medarbetare med rätt ledarskap

Behåll duktiga medarbetare med rätt ledarskap

Det är ofta svårt att behålla duktiga medarbetare. Självklart kan situationer uppkomma där duktiga medarbetare får möjligheter som gör att de väljer att lämna. Det är naturligt. Men ofta handlar det om andra saker. Vad är det som gör att en till synes presterande och nöjd medarbetare väljer att lämna?

En gradvis försämring av fysiskt tillstånd på grund av mindre sömn och mindre tid för träning och egenvård.
Försämrade förhållanden med närmaste familjemedlemmar
Mer avlägsna relationer med gamla vänner
Mindre fokus på personliga intressen
En sämre förmåga att koncentrera sig i konversationer som inte är arbetsrelaterade.

Följ upp medarbetare på rätt sätt

För oss på PQM Systems är rätt uppföljning av en medarbetare nyckeln till att både behålla en duktig medarbetare och att preventivt motverka utmattning. Närmaste ledaren måste ha kunskapen, rutinerna och verktygen för att kontinuerligt följa upp hur medarbetare mår. Som ledare behöver man komma djupare in än att diskutera prestation och hårda värden.

Som ledare är det viktigt att få kunskaper i hur man bemöter sina medarbetare i olika situationer. Hur hanterar man de svåra samtalen? Hur motiverar du en medarbetare? Vad är bra internkommunikation? Ser du tecken på stress eller sämre återhämtning?
Undvik att tappa talangerna – behåll duktiga medarbetare genom att satsa på den psykosociala hälsan, kunskap och processer för medarbetaruppföljning.

/Markus Sulkupuro
VD – PQM Systems

Scroll to Top