Åtta viktiga HR-trender inför 2022

Vi lever i en tid av ständig förändring. En rekordsnabb digitalisering och ständigt nya tekniska innovationer men också förändrade normer och trender i samhället ritar om arbetslivets spelregler – och skapar nya utmaningar för chefer, ledning och HR-personal. Coronapandemin har dessutom accelererat och förstärkt en redan pågående utveckling och på många sätt omkullkastat (arbets)livet såsom vi känner det.

Gör dig rustad för morgondagens utmaningar – här kommer åtta viktiga HR-trender att hålla ögonen på.

Scroll to Top