Årets företagare 2021

Syskonduon Emmy och Marcus Kjell driver sedan ett par år tillbaka framgångsrikt familjeföretaget Novista Sweden AB som utvecklar och levererar sina produkter på en viktig marknad och med ett tydligt syfte; att förbättra den psykiska ohälsan.

Scroll to Top