Användarvänligthet – vad innebär det?

Bra användarvänlighet märks inte

När ett system, en app eller en webbsida fungerar som avsett är det oftast inget vi reflekterar över – god användarvänlighet märks inte. En bristande användarvänlighet däremot, den kommer med all sannolikhet att göra det. Med det sagt, vilka konkreta egenskaper är det som avgör om ett gränssnitt är användarvänligt eller inte? Här listar vi exempel på viktiga aspekter som brukar lyftas fram.

Scroll to Top