Lär dig mer om tillitsbaserat ledarskap!

Att en ledare bör lita på sina medarbetare kan kännas uppenbart. Hur annars ska arbetet, organisationen och människorna som jobbar där utvecklas? Tillit och ledarskap kan dock tänkas vara aningen svårkombinerade begrepp, för en ledare behöver ju även inneha kontroll för att se till att uppgifter genomförs på det sätt som efterfrågats. Louise Bringselius är filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning vid Lunds universitet och forskar om just tillitsbaserat ledarskap. Inför sitt kommande besök som talare på Personal & Chef i september har vi fått ställa några frågor till Louise om detta högst aktuella ämne.

Vi börjar från grunden! Hur skulle du beskriva tillitsbaserat ledarskap?
Ett tillitsbaserat ledarskap innebär att du ger medarbetare frihet inom tydliga ramar och styr mer mot det övergripande uppdraget. Jag brukar tala om tre huvudroller i det här ledarskapet: kompass, coach och vägröjare. Som kompass sätter du riktning och ramar för verksamheten och ser till att kunden eller medborgaren alltid står i centrum. Det är ytterst de som tilliten ska riktas till. Som coach arbetar du nära ditt team och värnar om goda samarbetsformer och psykologisk trygghet. Medarbetare ska våga testa sig fram och ibland göra misstag, men de ska också våga agera på allvarliga och komplexa problem. Som vägröjare arbetar du med styrning, strukturer och system. Du kan inte bygga tillit enbart genom att ha tillit som ett förhållningssätt, enligt organisationsforskningen, utan tillit måste också förstås som en princip i dessa hårda delar. Exempelvis behöver du se till att medarbetare inte tyngs av onödig formalism eller onödiga rapporteringskrav, utan att de får använda sitt omdöme och sitt engagemang i uppdraget. Känslan av mening är central i ett tillitsbaserat ledarskap.

Din nya bok ”Tillitsbaserat ledarskap – från pinnräknande till samskapande” riktar du främst till offentlig sektor. Fungerar tillitsbaserat ledarskap annorlunda i den offentliga sektorn jämfört med i den privata?
Det tillitsbaserade ledarskapet behövs i både privat och offentlig sektor. När vi ger medarbetare handlingsutrymme, samarbetar över gränser och undviker detaljstyrning gynnar det verksamheten i de flesta sektorer. Det är vad vi gör när vi jobbar tillitsbaserat. I privat sektor har många IT- och telekombolag gått i bräschen för detta arbetssätt, även om man ofta har använt andra ord. Google, Netflix och Spotify är tre företag där man jobbar mycket för att stärka medarbetarna och göra dem självständiga och kompetenta. På Netflix säger man till och med ”No Rules Rules” men det är förstås att ta det tillitsbaserade till en ytterlighet. Alla verksamheter behöver vissa regler.

Vilka är de största utmaningarna för den som vill börja arbeta med tillitsbaserat ledarskap, och finns det faktorer som kan påverka om man lyckas eller inte?
En utmaning är att få med sig alla nivåer i organisationen. Ibland tror högre chefer att det här är en fråga främst för första linjens chefer och de missar då sin egen betydelse. Ibland tar första linjens chefer inte med sig det tillitsbaserade, eftersom de tycker att så många andra borde gå före. Allmänt överskattar många hur tillitsbaserade de är i sitt ledarskap. Att stämma av hur medarbetarna upplever det är därför viktigt.
En annan utmaning är att förstå skillnaden mellan icke-ledarskap och tillitsbaserat ledarskap. Att leda med tillit innebär inte att du blir passiv. Tvärtom måste du ofta bli mer aktiv och våga ställa krav på de strukturer som både du och dina medarbetare jobbar inom, för att kunna skapa förutsättningar. Du måste också kunna ställa krav på medarbetare som skapar ett dåligt arbetsklimat genom att sänka kollegor eller agera kränkande och diskriminerande. Ett tillitsbaserat ledarskap innebär att vi ser och respekterar alla människor, utan fördomar och förutfattade meningar. Att vi tror på varandra.

Hur kan man som medarbetare påverka ledarskapet i den organisation man jobbar för?
Ett sätt är att visa på forskningslitteratur, som den jag och andra skriver. Då kan du lättare lyfta svåra frågor och ifrågasätta rådande idéer och arbetssätt.
Ett annat sätt är att ge feedback till dina chefer. Tänk på att göra det på ett respektfullt och vänligt sätt, så att dialogen blir bra. Ibland behöver organisationer träna sig på att bli bättre på att både ge och ta emot feedback.
Ett tredje sätt är att själv bidra som ett gott föredöme. Även medarbetare är ledare i en organisation. Vi hjälps åt att sätta tonen och skapa klimatet. Uppträder du väl så kommer andra inspireras och det skapas en positiv spiral.

 

Missa inte när Louise Bringselius gästar oss på Personal & Chef den 28 september klockan 13.15-14 på Ledarskapsscenen. Klicka på knappen nedan för att läsa mer om programpunkten.

Louise Bringselius
Scroll to Top